Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

0
1398
wypadek

Kolizje na drodze zdarzają się często, czasami cierpi na tym tylko samochód i wymaga napraw blacharskich i/lub mechanicznych, ale czasami ludzie: kierowcy, pasażerowie lub przechodnie odnoszą obrażenia i powstaje uszczerbek na zdrowiu. Osoby poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego mają prawo do odszkodowania, które zrekompensuje poniesione szkody.

W związku z tym, że wskutek wypadku komunikacyjnego poszkodowany odniósł uszczerbek na zdrowiu, może ubiegać się od sprawcy wypadku odszkodowania. Warto wiedzieć, że wartość odszkodowania powinna nie tylko pokryć wyrządzoną szkodę, ale również ewentualne utracone zyski, których poszkodowany nie uzyskał z powodu zdarzenia drogowego.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny można uzyskać na dwa sposoby:

  • Od ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku wykupił polisę OC
  • Od samego sprawcy wypadku, nawet jeżeli miał opłaconą polisę

  Ubieganie się od obydwu stron jest możliwe, jednak ich odpowiedzialność ma charakter solidarny, to znaczy, jeżeli odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel, sprawca wypadku jest zwolniony z ponoszenia takich kosztów.

Jak wygląda wypłata odszkodowania z OC?

Otrzymanie odszkodowania z OC sprawcy jest sposobem na szybszą wypłatę dochodzonych roszczeń. Podstawą wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu opłaconego przez sprawcę ubezpieczenia OC jest:

  • Ustalanie przez firmę ubezpieczeniową przebiegu wypadku lub kolizji drogowej i na tej podstawie podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania
  • Porozumienie między sprawcą a poszkodowanym odnośnie wypłaty roszczeń
  • Wyrok wydany przez sąd.

Kto może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z OC za wypadek drogowy?

Odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje wszystkim poszkodowanym w wypadku drogowym, tzn. kierowcy, pasażerom, pieszym, rowerzystom itp. Ponadto prawo do wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia za krzywdy przysługuje najbliższej rodzinie, jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany zmarł.

Sprawca wypadku jest zobowiązany do sporządzenia oświadczenia z opisem przyczyn i przebiegu wypadku. Takie oświadczenie jest podstawą do ubiegania się o wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Jeżeli jednak podczas zdarzenia drogowego doszło do obrażeń ciała, zawsze należy wezwać policję i karetkę pogotowia. Policja sporządza notatkę służbową, która posłuży firmie ubezpieczeniowej do wyjaśnienia zdarzenia drogowego i ustalenia wypłaty odszkodowania.

W jaki sposób dochodzić odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej?

Firma ubezpieczeniowa, w której sprawca wypadku drogowego wykupił polisę OC, nie wypłaci odszkodowania, dopóki poszkodowany nie zgłosi zaistniałej szkody i nie złoży stosownych dokumentów. Wielu ludzi zastanawia się jak dochodzić swoich praw, jeżeli nie ma sprawcy, nie zatrzymał się lub zbiegł. Obecnie, jeżeli nie można było ustalić jego tożsamości, jest inna droga uzyskania odszkodowania.

Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Gwarancyjnym daje możliwość dochodzenia odszkodowania. Ustawa ta stanowi, że osoba poszkodowana może zgłosić swoje żądania w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Po takim zgłoszeniu ubezpieczyciel wykonuje czynności w celu ustalenia zasadności roszczenia oraz jego wysokości i przekazuje sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz ma obowiązek wypłaty roszczeń i ma na to 30 dni od czasu otrzymania dokumentacji wypadku lub dwa tygodnie od dnia wyjaśnienia przebiegu zdarzenia.

Ważne dla każdej osoby poszkodowanej w wypadku drogowym

Aby otrzymać odszkodowanie trzeba udowodnić wysokość poniesionej szkody. W tym celu trzeba zbierać wszystkie dokumenty dotyczące zdarzenia, tzn. faktury, dokumentację medyczną. Ubezpieczyciel podczas rozpatrywania sprawy sprawdzi, czy osoba poszkodowana w jakikolwiek sposób nie przyczyniła się do zaistnienia zdarzenia drogowego. Jeżeli to udowodni, może zmniejszyć wysokość odszkodowania.

Więcej informacji na temat odszkodowań znaleźć można na stronie
https://karolinafurtak.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here