Jak uzyskać licencje na transport międzynarodowy?

0
2218

Działalność transportowa o zakresie usług międzynarodowym wymaga odpowiedniej licencji na przewóz rzeczy. Od dnia 16 lipca 2013 jest to licencja wspólnotowa.

Kto może ubiegać się o licencje wspólnotową?

  • kierowcy z doświadczeniem w wykonywaniu transportu drogowego
  • posiadający świadectwo kwalifikacji
  • nie będący karani za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, mieniu, wiarygodności dokumentów lub skarbowe

Jak i gdzie uzyskać licencje?

Osoba starająca się o certyfikat musi mieć co najmniej trzy lata doświadczenia w wykonywaniu krajowego transportu drogowego i minimum roku w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego. Potrzebna będzie również kserokopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych i umowa osoba, która zarządza transportem w firmie. Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego wraz z wnioskiem o posiadaniu bazy eksploatacyjnej. Ponadto, przedsiębiorstwo musi posiadać zabezpieczenie na sumę minimum 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy kolejny. Poświadczeniem może być zaświadczenie o stanie konta lub wycena nieruchomości. Należy wypełnić również oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w państwie członkowskim. 

Pojazdy zgłoszone w licencji muszą być sprawne technicznie i odpowiadać normom określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Kierowca musi wykazać prawo do dysponowania zgłaszanymi pojazdami. Kolejne wymaganie to kserokopia dowodów rejestracyjnych wraz z ważnymi badaniami technicznymi.

Niezbędne formularze należy złożyć osobiście, korespondencyjnie lub w formie elektronicznej w Biurze do Spraw Transportu Międzynarodowego.

Koszt uzyskania licencji

  • Licencja na 5 lat 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • Licencja na 10 lat 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji
  • Za odnowienie wypisów do licencji 50-cio letniej na 5 lat – 40 zł za każdy wpis

Podsumowując, oryginalna licencja powinna znajdować się w firmie, a kopie powinien wozić kierowca w czasie przewozu. Licencja może zostać cofnięta, jeżeli jej posiadacz nie dotrzyma warunków umowy, nie będzie przestrzegał warunków ustawy lub odstąpi licencji osobie trzeciej. Ponowna licencja może zostać wydana za 2 lata.

W przygotowaniu artykułu pomógł właściciel witryny https://mpslogistic.com.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here